Johanne & Aage Louis-Hansen

Om Fonden

Baggrund

På initiativ af Johanne Louis-Hansen blev Direktør, civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond oprettet i 1967. Fonden tog senere navneforandring til det nuværende Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

I april 2015 stiftede Fonden datterselskabet ”Aage og Johanne Louis-Hansen ApS. Dette selskab har overtaget alle Fondens aktier i Coloplast A/S og ejer nu godt 11 % af kapitalen samt råder over godt 15 % af stemmerne i Coloplast A/S. Ændringen i ejerskabet bundede i et ønske om at udvide den finansielle fleksibilitet og fremtidssikre Fonden ved at opnå bedre mulighed for at styre indtægtsstrømmen, så den tilpasses legatuddelingerne.

Fonden udøver en uddelingspraksis til almennyttige formål og har over årene haft en stigende uddelingsaktivitet, som forventes at fortsætte fremover.

Historie

Historien om Coloplast A/S begyndte i 1954 da fabrikant af plastemballager, civilingeniør Aage Louis-Hansen, blev kontaktet af hjemmesygeplejerske Elise Sørensen, der spurgte om Aage Louis-Hansens firma Dansk Plastic Emballage (DPE) kunne producere hendes opfindelse, en stomipose. Længerevarende kontakter om sagen endte med, at DPE overtog produktions- og salgsrettighederne til opfindelsen. Stomiposen fik navnet Coloplast. I 1957 stiftede Aage og hustru Johanne Louis-Hansen selskabet Dansk Coloplast A/S til at overtage forretningsudviklingen for stomiposen.

Dansk Coloplast A/S hedder i dag Coloplast A/S. Selskabet har over årene udviklet sig til en globalt arbejdende koncern med datterselskaber i en lang række lande.

I 1966 døde civilingeniør Aage Louis-Hansen. Året efter oprettedes ”Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond” på initiativ af direktør, fru Johanne Louis-Hansen. Fonden oprettedes ”for at hædre civilingeniør Aage Louis-Hansens minde gennem legatydelser eller anden støtte til slægtninge, personer med tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte virksomheder, andre personer og almene formål.” Johanne Louis-Hansen var formand for fonden fra stiftelsen og indtil 1995.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond fik sit navn ved sammenlægningen i 1997 af ”Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond”, oprettet 1967, og ”Aage og Johanne Louis-Hansens Familiefond”, oprettet i 1982.

Fondens indtægter var i mange år ikke store. Knapt 2/3 dele af disse uddeltes som personlige hæderslegater o. lign. mens resten uddeltes til almene formål. I 1986 ændrede fonden uddelingsstrategien over mod almene formål i takt med stigende indtægter.

Bestyrelse

Fondens bestyrelse er sammensat i overensstemmelse med retningslinjerne i fundsatsen. Bestyrelsen skal ”bestå af 3-5 uberygtede, myndige og vederhæftige mænd eller kvinder”. Hvert år afgår et menigt bestyrelsesmedlem. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Formanden sidder på livstid og udpeger selv sin efterfølger.

Bestyrelsen har følgende medlemmer:

Niels Peter Louis-Hansen (Formand)
Næstformand Coloplast A/S

np

Per Magid
Advokat, partner, Bruun & Hjejle

per

Britta Andersen
Museumsdirektør, Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Sekretariat

Sekretariatet støtter bestyrelsen med sagsforberedelse og opfølgning og står for den daglige kontakt med ansøgere og samarbejdspartnere. 

Christine Wiberg-Lyng
cand. mag., fondsdirektør 

 Foto: Steen Brogaard

 

Vala Olafsdottir, fondssekretær

Annette Hågendal, juridisk assistent, fondssekretær 

 

Årsrapport og redegørelse for god fondsledelse 

Årsrapport 2015/16

Redegørelse for god fondsledelse 2015/16