Hvad støtter vi

Fonden støtter primært almene, videnskabelige eller kunstneriske formål efter ansøgning eller på bestyrelsens eget initiativ.


Herudover yder fonden støtte til personer, der har eller har haft tilknytning til Coloplast A/S eller deres pårørende, samt til slægtninge af Aage Louis-Hansen og Johanne Louis-Hansen.
Fonden støtter primært projekter med tilknytning til Danmark.


Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og fonden støtter både institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Almene formål

 • Museer

 • Projekter, der kommer offentligheden til gode ved bevaring af bygningsværker eller inventar 

 • Kulturhistoriske projekter

Videnskabelige formål

Fonden prioriterer forskningsprojekter inden for:

 • Mave/tarm relaterede lidelser

 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

 • I enkelte tilfælde anden forskning på højt niveau

Kunstneriske formål

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv, herunder projekter vedrørende:

 • Støtte til kunstmuseer

 • Teater, dans og opera

 • Musik, som hovedregel udbredelse af klassisk musik

 • Bogudgivelser, typisk med vægt på kunst- og kulturhistorie

 • Foto 

Studierejser

Det er ikke fondens primære formål at støtte studierejser, men i visse tilfælde giver fonden støtte inden for følgende studieretninger:

 • Kreative fag som musik og kunst

 • Naturvidenskab

 • Økonomi og samfundsfag

 • Tekniske fag

 • Sygepleje

Det er en forudsætning, at videreuddannelsen sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere. Det er normalt også en forudsætning, at ansøgeren har opnået en kandidatgrad eller afsluttet tilsvarende forløb. Ansøgere med usædvanligt gode bachelorgrader kan dog også komme i betragtning.

Hvad støtter vi ikke

Som udgangspunkt støtter fonden ikke:

 • Enkeltpersoners underhold

 • Projekter, der har været afholdt

 • Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt.

 • Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark

 • Partipolitiske formål